• تلفن09112932448
  • آدرسکجور، زانوس
  • ساعتهای آزاد8 صبح تا 10 شب
  • تلفن09112932448
  • آدرسکجور، زانوس
  • ساعتهای آزاد8 صبح تا 10 شب

رزرو بیش از دو شب

زانوس کلبه

جهت اقامت در مجموعه گردشگری زانوس برای بیش از دو شب که امکانات مشابهی با رزرو یک شب و دو شب دارد که شامل :

صبحانه رایگان

ناهار رایگان

شام رایگان

اینترنت رایگان

گردش در جنگل

اقامت یک شب برای سه نفر

هر نفر اضافه شبی 400 هزار تومان

برگزاری مراسم های کوچک از قبیل تولد با هماهنگی مجموعه امکان پذیر است

 

Call me