• تلفن09112932448
  • آدرسکجور، زانوس
  • ساعتهای آزاد8 صبح تا 10 شب
  • تلفن09112932448
  • آدرسکجور، زانوس
  • ساعتهای آزاد8 صبح تا 10 شب

رزرو دو شب

گردشگری زانوس

کلبه زانوس

 

جهت رزرو کلبه جنگلی برای دو شب در مجموعه گردشگری زانوس با امکانات کامل شامل

صبحانه رایگان

ناهار رایگان

شام رایگان

اینترنت رایگان

گردش در جنگل

اقامت یک شب برای سه نفر

هر نفر اضافه شبی 400 هزار تومان

برگزاری مراسم های کوچک از قبیل تولد با هماهنگی مجموعه امکان پذیر است

Call me